Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s použitím COOKIES.
CHCEM VEDIEŤ VIAC!

 • VIAC O NÁS

keďže platí, že kto hľadá ten aj nájde… aj my nachádzame spoločne odpovede  na tieto dôležité otázky. 

Patríme k ľuďom ktorí prichádzajú s riešeniami. A tak sme vytvorili celoročnú, interiérovú zeleninovú mikrofarmu, kde pestujeme zeleninu z non GMO BIO semien najvyššej kvality v špeciálne upravenom BIO substráte s  doplnkom mykorhíznych húb. Pestujeme v úplne kontrolovaných podmienkach, kde s pomocou modernej technológie ovládame faktory ako vlhko, teplo, prúd vzduchu, kvalitu vodydruh a intenzitu svetla, silu elektromagnetického žiareniačistotu

Zeleninka ktorú pestujeme je preto tej najvyššej kvality a ku konzumentovi sa dostane vždy čerstvá v deň zberu. V doprave strávi maximálne 15 minút a tak sú všetky živiny v nej zachovanéchutí skvelo. Pri pestovaní nepoužívame CÍDY: pesticídy, fungicídyinsekticídy.

 • Zeleninka neprichádza do styku so živočíchmi
 • Vzduch čistíme ozónom
 • Vodu filtrujeme a potom destilujeme, jej PH je upravené na 5,6 až 6,3
 • Teplota je celoročne udržiavaná na 20°C a vlhkosť na 60%
 • Rastlinky dostávajú 12 až 16 hodín svetla denne za stáleho prúdenia vzduchu
 • Nádoby sú sterilizovanéumyté v roztoku destilovanej vody,  kyseliny octovej, kyseliny citrónovejpotravinárskeho peroxidu vodíka
 • Zeleninku zbierame na 8 až 14 deň od zasadeniarukaviciach z prírodného kaučuku vždy suchú 

 

Naša zeleninka je kvôli spôsobutechnológii pestovania svetový unikát

Sme na svoju prácu pyšný a sami našu zeleninku pravidelne konzumujeme

Za tým čo vypestujeme si aj stojíme.

„ZA TÝM ČO VYPESTUJEME, SI AJ STOJÍME!“

Právno-organizačné vysvetlenie:

ZELENÉ LÍSTKY (Folia Viridia) – societas privata

Sme súkromná spoločnosť, ktorá ponúka svojim členom možnosť zapojiť sa do ozdravovania svojho života.

Možnosť naučiť sa niečo o zdraví, zdravej strave.
Možnosť prispieť k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.
Fungujeme výlučne pre dobro našich členov.

Pričom členom sa môže stať akákoľvek právnická Osoba so sídlom a pôsobnosťou na Orave a fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na Orave, tzn. Kubínsky, Tvrdošínsky a Námestovský okres.

Každý člen súhlasí s poslaním a cieľom spoločnosti
a chce sa podieľať na jej činnosti.

Naša činnosť spadá pod súkromné právo. Ide o súkromný vzťah upravený vzájomnou dohodou.
Riadime sa dobrými mravmi na základe princípov rovnosti a slobody rozhodnúť sa.

Spravodlivosť a prirodzený rešpekt doprevádzajú našu činnosť. Svoju činnosť financujeme zo súkromných zdrojov.
Prevádzkujeme v súkromí a výsledky činností prerozdeľujeme v prospech našich členov ktorí
konajú v prospech našej spoločnosti ZELENÉ LÍSTKY (Folia Viridia) societas privata.

Sme nadšenci ktorým záleží na zdravej strave keďže je základom zdravej spoločnosti. V rámci
Svojich aktivít sa venujeme aj pestovaniu zelenina nasej celoročnej kooperativnej farme v Trstenej.

 • Veríme v regeneratívne poľnohospodárstvo
 • Minimalizujeme dopad nasej činnosti na životné prostredie
 • Nepoužívame žiadne chemikálie
 • Naše semená sú non GMO a v BIO kvalite
 • Oproti komerčnému/tradičnému poľnohospodárstvu používame 90% menej zdrojov pri 20-násobnej produkcii na m2
 • Svojim členom ponúkame možnosť podieľať sa na celom procese
 • Člen hradí členské formou pravidelných príspevkov
 

Z týchto zdrojov sú financované všetky činnosti spoločnosti. Je to WIN-WIN-WIN:

 • Člen sa vzdeláva a získa celoročný prístup ku zdravej, čerstvej a lokálne vypestovane zelenine
 • Farmár bude mať zdroje na chod farmy a jeho práca je ohodnotená
 • Prostredie sa chráni viac a v procese sa aj regeneruje

BUDUJEME KOMUNITU KTORÁ SA DOKÁŽE POSTARAŤ O SVOJE PROSTREDIE, STRAVU A ZDRAVIE!

BUDUJEME SPOLU LEPŠIU BUDÚCNOSŤ!

Pre našich členov máme každý týždeň pripravený exkluzívny šalátik! 🙂